O szkole

 1. Home
 2. >
 3. O szkole

Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Językowa” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa  funkcjonuje od 1 września 2014 roku – jest niepubliczną szkołą podstawową. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 282. „Akademia Językowa” kształci dzieci i młodzież od klasy I do klasy VIII, a wydawane przez nią świadectwa są równoważne ze świadectwami publicznej szkoły podstawowej.

Jest to szkoła wyjątkowa ze względu na sposób funkcjonowania – szkoła prowadzi nauczanie dwujęzyczne: oprócz realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w klasach I-VI prowadzony jest dodatkowy – anglojęzyczny – blok przedmiotowy: edukacja matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, techniczna, komputerowa, historyczna i geograficzna. Rodzaj i wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w klasach ustala dyrektor szkoły. Oprócz tego, nauka drugiego języka obcego (hiszpańskiego) prowadzona jest już od klasy I w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Szkoła mieści się w przestronnym bezpiecznym budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Białymstoku. Baza lokalowa obejmuje estetyczne sale lekcyjne, dwie sale gimnastyczne, mobilną pracownię multimedialną oraz inne pomieszczenia niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

Atuty Szkoły:

 • nauczanie dwujęzyczne (przedmioty szkolne nauczane po polsku oraz, w czasie dodatkowego bloku przedmiotowego, po angielsku),
 • dwa programy nauczania: polski i brytyjski (Primary National Curriculum),
 • zajęcia z native speakerem,
 • dwa języki obce już od klasy I,
 • aktywizujące formy pracy z dzieckiem,
 • małe klasy,
 • kameralna, miła atmosfera,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • praca na bazie międzynarodowych programów nauczania dwujęzycznego,
 • nieustanna współpraca i dialog z rodzicami,
 • opieka psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
 • wysoka jakość nauczania za rozsądną cenę.

Szkoła stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematyczne oraz zielone szkoły, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin – imprezy plenerowe.

Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Językowa” to przede wszystkim wysoki poziom edukacji, innowacyjność, chociażby w postaci nauczania dwujęzycznego, wysoka indywidualizacja procesu kształcenia. To Szkoła przyjazna uczniom i rodzicom, otwarta na dialog, gotowa odpowiedzieć na wszelkie pytania w każdej chwili. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w przyszłości młodego człowieka.