Edukacja dwujęzyczna

  1. Home
  2. >
  3. O szkole
  4. >
  5. Edukacja dwujęzyczna

Nauczanie dwujęzyczne/Bilingual education

Oferta naszej szkoły obejmuje edukację dwujęzyczną – zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na stosowaniu „immersji” językowej, czyli „zanurzaniu” w języku. Ma to miejsce wtedy, gdy język obcy nie stanowi celu samego w sobie, ale jest narzędziem w komunikacji, narzędziem do uzyskiwania innych celów. Język obcy staje się dla ucznia czymś naturalnym, stałym elementem codzienności – immersję językową można określić jako metodę naturalną, przypominającą sposób uczenia się języka ojczystego. Docelowo język obcy powinien być w użyciu w ok. 50% sytuacji edukacyjnych oraz codziennych, aby można było uzyskać pożądane efekty.

Nauczając języka obcego kładziemy nacisk na rozwijanie sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie). W swej pracy nie ograniczamy się tylko do zapoznania uczniów ze słownictwem, wyrażeniami i gramatyką języka, ale też z kulturą krajów anglojęzycznych – każda pora roku upływa w kontekście kulturowym danego kraju anglojęzycznego.

Nauczanie przez kulturę odbywa się w następujących blokach tematycznych:

American Autumn

Winter in Canada

Irish March

Spring in the U.K. (England, Scotland, Wales).

Nasi uczniowie każdego dnia posługują się językiem angielskim w różnych sytuacjach – w czasie lekcji, na przerwach, podczas zabaw w świetlicy szkolnej. Uczęszczają na anglojęzyczny blok przedmiotowy, podczas którego lekcje prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Oferta naszej szkoły obejmuje edukację dwujęzyczną – zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na stosowaniu „immersji” językowej, czyli „zanurzaniu” w języku. Ma to miejsce wtedy, gdy język obcy nie stanowi celu samego w sobie, ale jest narzędziem w komunikacji, narzędziem do uzyskiwania innych celów. Język obcy staje się dla ucznia czymś naturalnym, stałym elementem codzienności – immersję językową można określić jako metodę naturalną, przypominającą sposób uczenia się języka ojczystego. Docelowo język obcy powinien być w użyciu w ok. 50% sytuacji edukacyjnych oraz codziennych, aby można było uzyskać pożądane efekty.

Nauczając języka obcego kładziemy nacisk na rozwijanie sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie). W swej pracy nie ograniczamy się tylko do zapoznania uczniów ze słownictwem, wyrażeniami i gramatyką języka, ale też z kulturą krajów anglojęzycznych – każda pora roku upływa w kontekście kulturowym danego kraju anglojęzycznego.

Nauczanie przez kulturę odbywa się w następujących blokach tematycznych:

American Autumn

Winter in Canada

Irish March

Spring in the U.K. (England, Scotland, Wales).

Nasi uczniowie każdego dnia posługują się językiem angielskim w różnych sytuacjach – w czasie lekcji, na przerwach, podczas zabaw w świetlicy szkolnej. Uczęszczają na anglojęzyczny blok przedmiotowy, podczas którego lekcje prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.