Organizacja pracy

  1. Home
  2. >
  3. O szkole
  4. >
  5. Organizacja pracy

Organizacja dnia

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 8:15.

W klasach I-III zajęcia zorganizowane są w formie kształcenia zintegrowanego. Od klasy IV zajęcia odbywają się w systemie lekcyjnym. Lekcje prowadzone są w języku polskim (podstawa programowa wedle wytycznych MEN) i w języku angielskim (brytyjski program National Curriculum).

Po zajęciach uczniowie objęci są opieką świetlicową oraz uczęszczają na zajęcia dodatkowe.

W naszej szkole dzień zorganizowany jest w sposób przyjazny uczniowi – nie ma dzwonków, przerwy spędzane są w kameralnej atmosferze, zajęcia są zróżnicowane i nie obciążające ucznia.

Opieka świetlicowa

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową swym uczniom w godzinach 7:00 – 17:00 od września do czerwca.

Opieka świetlicowa NIE jest dodatkowo płatna – wystarczy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy na początku roku szkolnego.

Opieką świetlicową mogą być objęci wszyscy uczniowie szkoły, bez względu na ich wiek.

Obiady

Do naszej szkoły dostarczany jest Catering z firmy Zakład Usług Cateringowych „Rodzinny”.
Klasy 1-3 mają obiad na pierwszej przerwie obiadowej w godz. 11:45-12:05, zaś klasy 4-8 mają obiady na drugiej przerwie obiadowej w godz. 12:50-13:05.

Cena za posiłek: 16,00 zł (zupa, drugie danie, kompot/woda/napój)

Płatność: gotówką z góry za cały miesiąc (obiady opłacane są na podstawie faktury wystawianej przez Zakład Usług Cateringowych „Rodzinny”).

Menu obiadowe sporządzane jest specjalnie na potrzeby szkół. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wybierania dań z menu przez dzieci w poszczególne dni.

Anglojęzyczny blok przedmiotowy

W szkole realizujemy brytyjski program National Curriculum podczas anglojęzycznego bloku przedmiotowego. Odbywają się też regularne konwersacje z native speakerem. Aby edukacja dwujęzyczna odnosiła jak najlepsze efekty, uczniowie mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia w różnych sytuacjach. Porozumiewają się po angielsku zarówno w czasie lekcji, jak i w czasie przerw.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim trwają średnio od 8:00 do 15:00. W tygodniowym planie zajęć ujęte są też lekcje języka hiszpańskiego w każdej klasie (dwa razy w tygodniu).

W czasie opieki świetlicowej uczniowie mogą skorzystać z wybranych zajęć dodatkowych: kółek zainteresowań, zajęć sportowych, przedmiotowych i artystycznych.